Over WIN-O

OVER DE WIN-O en de DRCG

De WIN-O is in 1993 opgericht. De ANBI stichting heeft als doel om pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker te coördineren.

De WIN-O geeft adviezen aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker. Naast de beleidsmatige rol met betrekking tot immunotherapie als onderdeel van therapie bij kanker in zijn algemeenheid houdt de WIN-O zich met 2 tumor types in het bijzonder bezig: het melanoom en het niercelcarcinoom. De WIN-O omvat dan ook 2 autonome entiteiten: de melanoomgroep en de niercelcarcinoomgroep.

Voor zowel patiënten met een melanoom als ook patiënten met een niercelcarcinoom zijn er steeds meer geneesmiddelen beschikbaar die een zinnig effect hebben op de tijd van leven en/of de kwaliteit van leven. Omdat dit frequent middelen zijn geweest uit een betrekkelijk nieuwe categorie van anti-kanker medicijnen, terwijl beide aandoeningen relatief zeldzaam zijn, is in 2009 vanuit de WIN-O een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen opgezet met als doel gezamenlijk studies op te zetten en uit te voeren.

Daarnaast is de rol van de WIN-O ook geëvolueerd tot een multidisciplinair platform waar experts elkaar treffen om de state-of-the art op het gebied van behandelingen van patiënten met kanker en niercelcarcinoom te bespreken.

Groepen

Binnen de WIN-O zijn er 2 autonome groepen te weten: de melanoom-groep (WIN-O melanoom) en niercelcarcinoom-groep (DRCG). De zorg voor patiënten met kanker vereist veelal een multidisciplinaire aanpak. Hierdoor zijn ook niet zozeer de medisch specialisten zelf lid van een werkgroep, maar kunnen zij zorgen, door hun rol als expert en een actieve participatie binnen de DRCG I WIN-O, dat het ziekenhuis waarin zij werken werkgroeplid is.

De WIN-O omvat 2 autonome entiteiten: de melanoom divisie en de DRCG divisie. Het huidig multidisciplinaire WIN-O bestuur bestaat uit:

De DRCG I WIN-O niercelcarcinoom-groep:

Dr. A.P. Hamberg: WIN-O Voorzitter WIN-O niercelcarcinoomgroep, Internist oncoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam en Schiedam;

Dr. M.J.B. Aarts: algemeen bestuur WIN-O niercelcarcinoom, WIN-O Penningmeester/secretaris, Internist oncoloog MUMC+ Maastricht;

Dr. A. Bex: algemeen bestuur WIN-O niercelcarcinoom, uroloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam;

Dr. P. J. Zondervan: algemeen bestuur WIN-O niercelcarcinoom, uroloog Amsterdam UMC Amsterdam.

WIN-O melanoom-groep:

Dr. H.W. Kapiteijn: Voorzitter WIN-O melanoomgroep, Internist oncoloog LUMC Leiden;

Dr. M.J.B. Aarts: algemeen bestuur WIN-O melanoom, WIN-O Penningmeester/secretaris, Internist oncoloog MUMC+ Maastricht;

Dr. D. Grünhagen: algemeen bestuur WIN-O melanoom, oncologisch chirurg Erasmus MC Rotterdam;

Dr. E. Plasmeijer, algemeen bestuur WIN-O melanoom, dermatoloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam;

Klik hier voor de Statuten