WIN-O RCC e-bulletin juni 2019


Dit is het eerste WIN-O RCC e-bulletin. Dit bulletin is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met niercelcarcinoom. Om makkelijker informatie te kunnen verspreiden heeft de WIN-O het voornemen om eens per kwartaal een WIN-O RCC e-bulletin uit te brengen. In dit e-bulletin onder meer info over de WIN-O registry’s, de enquete ketenzorg en de wereldnierkankerdag.

Mocht u informatie via deze nieuwsbrief willen delen, dan kunt u een een bericht sturen aan info@win-o.nl.

Met vriendelijke groet,
Maureen Aarts
Axel Bex - voorzitter
Fons van den Eertwegh
Paul Hamberg