Weblinks

Hieronder vindt u een aantal informatieve weblinks

Cancer drug interactions,

deze website kan gebruikt worden door oncologen, huisartsen, apothekers en patiënten voor het beoordelen van de ernst van interacties die mogelijk optreden bij drug-drug interactie (DDI) tijdens de behandeling van oncologie patiënten.

Klik hier om naar de site van Cancer drug interactions

Leven met blaas- of nierkanker,
patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker, brengt lotgenoten met elkaar in contact, informeert over blaas- en nierkanker, en behartigt de belangen van mensen die met deze vormen van kanker te maken krijgen.

Klik hier om naar de site van de vereniging Leven met blaas- of nierkanker te gaan

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) bundelen de krachten van de diverse kankerpatiëntenorganisaties. Vanuit de ervaring en visie van patiënten signaleert de NFK waar en hoe de zorg en nazorg voor kankerpatiënten beter kan. Ook wil de NFK patiënten toerusten om zelf de regie te kunnen voeren, over hun behandeling, over hun leven na de ziekte, over hun terugkeer naar werk.
Klik hier om naar de site van de NFK te gaan

De Stichting Melanoom is een kankerpatiëntenvereniging voor mensen met melanoom en oogmelanoom. Ze bestaan sinds 1995 en hebben op dit moment ongeveer 700 donateurs. De organisatie van de stichting is in handen van een team van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers dat wordt aangestuurd door een bestuur.

De kernactiviteiten van Stichting Melanoom zijn:

  • Het geven van voorlichting en informatie
  • Het scheppen van mogelijkheden voor lotgenotencontact
  • Het behartigen van belangen

Klik hier om naar de site van de Stichting Melanoom te gaan.


KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

Klik hier om naar de site van het KWF te gaan

Weblinks voor beroepsverenigingen van medisch specialisten.

Hieronder vindt u links naar de beroepsverenigingen voor medisch specialisten.

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
Klik hier om naar de site van de NVMO te gaan

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is een beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie. De vereniging heeft als doel de bevordering van de urologie en de belangenbehartiging van de leden.
Klik hier om naar de site van de NVU te gaan

De Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) behartigt de belangen van de internisten (in opleiding) in Nederland.
Klik hier om naar de site van de NIV te gaan

Diverse weblinks voor medisch specialisten.
Hieronder vindt u weblinks naar diverse informatiebronnen die handig kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de medisch specialist, onder andere Zorgverzekeraars Nederland, een tabel met medicatie interactie van het P450 cytochroom, pallialine en oncoline.

De website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de brancheorganisatie van alle zorgverzekeraars.
In dit deel van de website treft u de formulieren aan (artsenverklaring én apotheekinstructie). De minister van VWS kan maandelijks wijzigingen aanbrengen in de vergoedingsvoorwaarden of nieuwe geneesmiddelen met vergoedingsvoorwaarden toevoegen.
Klik hier om naar de pagina op de site van de ZN te gaan

P450 drug interaction table
Klik hier om naar deze tabel op de site te gaan

Het Dutch Cochrane Centre (DCC) vertegenwoordigt de internationale Cochrane Collaboration in Nederland. De missie van de Cochrane Collaboration (en daarmee ook van het DCC) is mensen te helpen bij het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over medische behandelingen
Klik hier om naar de site van de DCC te gaan

PubMed, a service of the National Library of Medicine, developed by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), provides access to citations from MEDLINE and additional life science journals.
Klik hier om naar PubMed te gaan

Klik hier om naar de site van de Integrale KankerCentra Nederland te gaanDe website Oncoline is een product van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Op deze site vindt u richtlijnen voor de oncologische zorg en voor de palliatieve zorg.
Klik hier om naar de site van Oncoline te gaan

De website Pallialine is een product van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Op deze site vindt u richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg.
Klik hier om naar de site van Pallialine te gaan