Consensus hoogrisico­melanoom

De Werkgroep Melanoom van de WIN-O heeft een consensustekst opgesteld voor de adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom.

Deze consensustekst sluit aan op de recentelijk door de NVMO-commissie BOM uitgebrachte positieve adviezen voor zowel combinatietherapie met dabrafenib-trametinib als monotherapie met nivolumab voor de adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom.

De consensustekst is onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Fons van den Eertwegh, voorzitter van de Werkgroep Melanoom van de WIN-O, tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van alle 14 melanoomcentra in Nederland. Daarin zijn afspraken gemaakt voor een eenduidig beleid van alle melanoombehandelaars in Nederland.

Consensus WIN-O adjuvante behandeling hoogrisicomelanoom

Publicatie op de website van de NVMO 30 -11- 2018